Get Adobe Flash player

Ověřování obchodních dokumentů


Listiny vystavené nebo potvrzené příslušnými českými nebo alžírskými úřady jsou osvobozeny od povinnosti ověření v souladu s Úmluvou podepsanou oběma zeměmi 4. února 1981 o vzájemné pomoci v občanských, rodinných a trestních záležitostech
( J. O. R. A. z 1. prosince 1982).