Get Adobe Flash player

O Alžírsku

Geografie

Rozloha 2 381 741 km²
Souřadnice 20 00 N, 3 00 E

zvětšit mapu

Sousední státy
  Na severu je Alžírsko omýváno Středozemním mořem, na východě sousedí s Tuniskem a Libyí, na jihu s Nigerem a Mali, na jihozápadě s Mauritánií a Západní Saharou a na západě s Marokem.

Topografie
  Svou rozlohou je Alžírsko druhou největší africkou zemí. Je tvořeno čtyřmi základními reliéfy různého rozsahu, které se táhnou od severu na jih.
  Na severu se podél středomořského pobřeží rozkládá úzká nížina Tell. Tato přerušovaná nížina o různé šířce (80 - 190 km) s přilehlými údolími poskytuje většinu zemědělské půdy v zemi.
  Na jihu je přímořská nížina lemována dvěma důležitými horskými pásmy táhnoucími se od východu k západu (nížinný Atlas na severu, saharský Atlas a pohoří Aures na jihu), která ohraničují oblast náhorních pouštních planin, jejichž nízký profil vysvětluje přítomnost četných solných jezer.
  Na jih od saharského Atlasu se nachází poušť Sahara, která představuje 80% rozlohy Alžírska. Saharu tvoří z velké části skalní planiny a kamenité nížiny. Dvě rozsáhlé písečné oblasti (Velký západní Erg a Velký východní Erg) představují dva hlavní reliéfy saharské pouště.
Konečně na jihu Sahary se vypíná pohoří Hoggar: sled náhorních planin, které se stupňovitě zvedají a jimž ve střední části dominují impozantní reliéfy zubatého profilu, které kulminují v nadmořské výšce 2 908 m na sever od Tamanrasetu (Nejvyšší bod: Tahat, 3 003 m).

Významná jezera a vodní toky
  S výjimkou několika pobřežních vodních toků, je jedinou alžírskou řekou Šellif (délka 725 km), která pramení v Atlasu a vlévá se do Středozemního moře. V jižní oblasti nížiny není stálý vodní tok. Jezera v pouštních oblastech jsou sice četná, avšak dočasná a většinou slaná (Šott eš Šergi, Šott el Hodna).

Podnebí
  Pro nížiny na severu je charakteristické středozemní podnebí. Léta jsou zde teplá a suchá, zimy mírné a deštivé. Je tu nejvlhčí prostředí v Alžírsku, roční srážky se pohybují mezi 400 a 1 000 mm. Průměrná letní a zimní teplota je 25oC, respektive 11oC. V létě vane od Sahary k severu sirocco – suchý a velmi teplý vítr. Směrem k jihu je klima stále sušší: roční srážky v náhorních planinách Atlasu nepřekračují 200 až 400 mm. Sahara je větrná a velmi vyprahlá, teplotní rozdíly jsou tu značné. Kolísání teplot, kdy mimořádně horké dny střídají velmi chladné noci, je dáno absolutním nedostatkem vlhkosti, jež by tyto teplotní rozdíly zmírnila. Hladina ročních srážek v celé pouštní oblasti Alžírska nepřesahuje 130 mm.

 

Státní znak

image001

Alžírská vlajka

Charakteristiky alžírské vlajky

DrapeauAlgeria
DrapeauAlgeria cont DrapeauAlgeria cont

Národní hymna

Národní hymna