Get Adobe Flash player

Vojenská služba


Žádáme alžírské státní příslušníky, kteří jsou zaregistrováni na Alžírském velvyslanectví v Praze a na něž se vztahuje prezidentské opatření upravující vojenskou službu, aby se co nejdříve dostavili na konzulární oddělení, informovali se a uplatnili svá práva. 


Žádost o odložení vojenské služby kvůli studiu:
Žadatel musí předložit potvrzení o studiu nebo potvrzení o zápisu do školy.


Žádost o odložení kvůli současnému začlenění bratra do vojenské služby:
Žadatel musí předložit potvrzení o přítomnosti bratra ve vojenské službě.

Registrace na vojenskou službu:
Alžířané, kteří dosáhli věku 18 let, se musejí v souladu se zákonem o vojenské službě nechat zaregistrovat u diplomatické nebo konzulární mise svého bydliště.
Alžírští občané žijící v České republice, jichž se týká registrace, předloží konzulárnímu oddělení Alžírského velvyslanectví v Praze:

 1. Rodný list
 2. Dvě nové stejné fotografie
 3. Osobní dotazník, který je možné stáhnout na stránkách velvyslanectví nebo získat na konzulárním oddělení


Žádost o zproštění povinnosti absolvovat vojenskou službu:

1. ze zdravotních důvodů

Žadatel musí sestavit kompletní složku o svém zdraví a podstoupit vyšetření, které učiní zdravotní komise a rozhodne o jeho způsobilosti k vojenské službě.

2. ze sociálních důvodů

Alžírští státní příslušníci, kteří jsou řádně zaregistrovaní na konzulárním oddělení, mohou požádat o zproštění povinnosti absolvovat vojenskou službu, ale musejí splnit určité podmínky. Mohou za tímto účelem podat žádost s podklady, které budou předány k přezkoumání příslušnému oddělení Ministerstva národní obrany.

Tato složka musí obsahovat:

 1. Žádost, psanou rukou, která bude adresována Ministerstvu národní obrany, a to přes alžírského velvyslance v Praze
 2. Osobní záznam z matriky (une fiche individuelle d’état civil)
 3. Dvě nové stejné fotografie
 4. Rodinný záznam z matriky (une fiche familiale)
 5. Rozhodnutí o rozvodu (un acte de divorce), případně rozsudek
 6. Potvrzení o ukončení studia
 7. Kopie obdržených diplomů
 8. Tři poslední výplatní pásky nebo/a potvrzení o zaměstnání nebo smlouvu nebo živnostenský list
 9. Potvrzení o tom, že osoba nevykonává placenou činnost nebo jiný doklad o invaliditě nebo pracovní neschopnosti
 10. Rodinný záznam rodičů z matriky (une fiche familiale des parents)
 11. Případně úmrtní list otce
 12. Rodinný záznam ženatých sourozenců (une fiche familiale des frères mariés)
 13. Doklady o pozici sourozenců ve vojenské službě

Nekompletní žádosti nebudou přijaty a budou vráceny žadateli.

Podpora rodiny

 1. Žádost, psaná rukou, vysvětlující situaci žadatele
 2. Pracovní potvrzení + kopie 3 posledních výplatních pásek
 3. Rodinný záznam rodičů z matriky (une fiche familiale) nebo kopie « livret de famille »
 4. Rodinný záznam z matriky (une fiche familiale) nebo kopie « livret de famille »
 5. Rodinný záznam starších sourozenců z matriky (une fiche familiale) nebo kopie « livret de famille » a potvrzení o jejich bydlišti
 6. Potvrzení o nezaměstnanosti, důchodu nebo předčasném odchodu do důchodu otce
 7. Úmrtní list (v případě úmrtí otce)
 8. Případně fotokopie potvrzení o tělesném postižení jednoho z rodičů a/nebo sourozenců
 9. Potvrzení o studiu sourozenců
 10. Případně ověřená kopie rozsudku o rozvodu nebo odloučení rodičů
 11. Případně fotokopie vojenské knížky nebo potvrzení o ukončení vojenské služby sourozenců

V případě ztráty vojenské knížky nebo průkazu o zproštění

 1. Deux (02) fotografie (3,5 x 4,5)
 2. Rodný list

 
OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem alžírským státním příslušníkům, kteří mají nastoupit vojenskou službu v roce 2004 (Alžířané narození mezi 1.01. a 31.12.1984 ) a před rokem 2004, a jsou zaregistrováni na našem konzulárním oddělení, aby kontaktovali co nejdříve naše oddělení a předložili:
 1. Konzulární kartu
 2. Rodný list
 3. Dvě (02) fotografie
Cílem je regularizovat jejich situaci u vojenské služby.