Get Adobe Flash player

Konzulární registrace

Alžířané žijící v cizině se musejí registrovat na velvyslanectví nebo konzulátě působícím v jejich obvodu. Registrace tvoří základ konzulární služby.

Alžírskému občanu umožňuje požívat konzulární ochrany a toho, aby mu byly za předem daných podmínek vydány úřední dokumenty (občanský průkaz, cestovní doklad, matriční doklady).

Každý plnoletý alžírský občan, kterému je více než 19 let, včetně svobodných, rozvedených a ovdovělých žen, je registrován samostatně.

Dítě, kterému je méně než 19 let, je zaregistrováno v registraci rodiče.

K registraci je potřeba :

 1. Alžírský občanský průkaz
 2. Rodný list
 3. Potvrzení o občanství a není-li k dispozici :
  • rodný list otce, narozeného v Alžírsku, jestliže se žadatel narodil v Alžírsku 
  • dva rodné listy dvou předků otce narozených v Alžírsku, jestliže se žadatel narodil v cizině
 4. Povolení k pobytu
 5. Potvrzení o zaměstnání
 6. 4 nové stejné fotografie pasového formátu

Vydání registrační karty je bezplatné. Je platná pět (5) let. Držitel karty je odpovědný za podání žádosti o její obnovení k datu konce její platnosti.

Obnovení registrační karty:

Žadatel může obnovit svou konzulární kartu, jestliže předloží :
 1. Jednu (01) novou fotografii
 2. Starou konzulární kartu
Změna situace registrované osoby :

Aby byla složka osoby registrované na konzulárním oddělení aktuální, je potřeba informovat velvyslanectví o každé změně týkající se svatby nebo rozvodu (hlavní registrované osoby), narození, úmrtí, změny adresy, změny práce...

V případě změny obvodu je nutné, aby držitel vrátil svou konzulární kartu na konzulárním oddělení nového bydliště, které ho znovu zaregistruje.

Registrační formulář ke stažení  zde