Get Adobe Flash player

Ověřování dokumentů


Konzulární oddělení Alžírského velvyslanectví v České republice je v souladu s platnými zákony oprávněno ověřovat podpis alžírských státních příslušníků a ověřovat kopie originálních dokumentů a úředně potvrzovat všechny dokumenty potřebné k prokazování v Alžírsku.

Ověření dokumentu:
Žadatel musí předložit průkaz totožnosti, podepsat dokument před pověřeným úředníkem a zaplatit poplatek za kolek.

Ověření kopie:
Žadatel musí předložit originální dokument s kopií pro ověření a zaplatit poplatek za kolek.

Obchodní ověření:
Listiny vystavené nebo potvrzené příslušnými českými nebo alžírskými úřady jsou osvobozeny od povinnosti ověření v souladu s Umluvou o vzájemné pomoci v občanských, rodinných a trestních záležitostech podepsanou oběma zeměmi 4. února 1981.
(J. O. R. A. z 1. prosince 1982).