Get Adobe Flash player

Výměna a spolupráce

Alžírsko-české vztahy se datují do období alžírské války za národní osvobození a do éry bývalého Československa a po vyhlášení nezávislosti Alžírska neustává jejich další rozvoj. 
     Před několika lety došlo mezi oběma zeměmi k významné obnově spolupráce a výměně meziresortních návštěv na vysoké úrovni. Obzvláště se jedná o návštěvu, kterou uskutečnil pan Mourad MEDELCI ve dnech 20. a 21. listopadu 2011. Tato oficiální návštěva Ministra zahraničních věcí znamenala nový začátek alžírsko-českých vztahů, a to zejména díky posílení právního rámce podepsáním Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci a díky vytvoření nových mechanismů spolupráce (společné komise), která doplňuje stávající politickou dohodu. Tato návštěva, na niž bude navazovat návštěva českého Ministra zahraničních věcí v Alžírsku, posílila politický dialog obou zemí. V tomto smyslu představuje skutečný kvalitativní pokrok ve vztazích mezi oběma zeměmi, které charakterizuje pragmatičnost a hospodářská dynamika tvořená nejen státními institucemi, ale také hospodářskými subjekty.

       Oficiální návštěva, kterou uskutečnil ve dnech 25. – 28. března 2012 v Praze pan Mohamed BENMERADI, Ministr průmyslu, malých a středních podniků a podpory investic, jenž stál v čele početné ministerské delegace, spadá do rámce naplňování Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci podepsané 21. listopadu 2011 v Praze.

      Představuje důležitou etapu v upevňování vztahů spolupráce obou zemí. Umožnila zdůraznit komplementárnost obou ekonomik, a to obzvláště v oblasti průmyslu, a definovat mnohé návrhy spolupráce a partnerství, jakož i dobré perspektivy tohoto partnerství zejména v oblasti petrochemie, energetiky, automobilového průmyslu a strojírenství.
Obě země se zavázaly navázat na tradiční spolupráci, která byla kdysi vynikající kvality. V roce 2009 uskutečnil návštěvu Prahy náčelník štábu Národní lidové armády a pan El Hachemi Djaaboub, Ministr obchodu, po níž následovala v únoru 2010 návštěva Alžírska uskutečněná velkou českou ministerskou delegací.

      Tyto návštěvy vydláždily cestu nové spolupráci. Jedná se například o setkání alžírsko-české obchodní rady během poslední meziresortní návštěvy v rámci spolupráce obchodních komor obou zemí a o podepsání smlouvy mezi zaměstnavateli obou zemí.
Společná komise ustavená Dohodou o hospodářské a průmyslové spolupráci by měla otevřít cestu novým perspektivám spolupráce, a to zejména na úrovni obchodní výměny a rozšířeného partnerství v celé řadě oblastí spolupráce, a následně zavdat podnět ke konkretizaci návštěv na vysoké úrovni.

      Alžírsko je považováno za třetího největšího obchodního partnera České republiky v arabském světě.