Get Adobe Flash player

Matrika


Konzulární oddělení Alžírského velvyslanectví v Praze je oprávněno provádět zápisy a vydávat matriční dokumenty Alžířanů žijících v České republice.

Svatby, narození a úmrtí mohou být zapsány do registru matriky velvyslanectví na žádost registrované osoby a v případě jeho úmrtí na žádost člena rodiny.

Svatba:
  1. Originál oddacího listu + kopie

Narození:
  1. Originál rodného listu + kopie
  2. Rodinná knížka (livret de famille)

Pro nezaregistrované osoby:

  • Rodný list otce
  • Doklad o alžírské národnosti nebo rodné listy dvou předků otce narozených v Alžírsku

Zvláštní případy:
  1. Dítě, narozené matce alžírského původu mimo manželský svazek může být zapsáno, pokud pouze matka přiznává, že je to její dítě (směrnice č. 051673 ze 22/06/1986), bez zmínky o přiznání (směrnice č. 24805 ze 24/12/1984).
  2. Adoptované dítě může být zapsáno do registru konzulárního oddělení, přičemž bude zapsáno jeho opravdové příjmení (směrnice č. 345/86 ze 22/03/1986)
  3. Zrušení nebo oprava zápisu narození do matričního registru může být uskutečněno pouze na základě usnesení příslušného soudu na žádost dotyčné osoby 

Zapsání narození do matriky velvyslanectví má tu výhodu, že matriční dokumenty mohou být vydány velvyslanectvím a ředitelstvím konzulárních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí v Alžíru.

Úmrtí :
  1. Úmrtní list vydaný matrikou + kopie