Get Adobe Flash player

Konzulární oddělení

Konzulární záležitosti

Konzulární oddělení je pověřené sčítat alžírské státní příslušníky, které reprezentuje, a poskytovat jim pomoc, přičemž respektuje místní zákony a veřejný pořádek. Konzulární oddělení je pojítkem mezi rodnou zemí a hostitelskou zemí. Za tímto účelem vykonává pro alžírskou komunitu různé funkce :

  1. Sčítá a registruje Alžířany, kteří sídlí v oblasti jeho působnosti.
  2. Je zodpovědné za matriku.
  3. Je pověřené notářskými úkony, otázkami vztahujícími se k vojenské službě, vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů, a to pod podmínkou, že je žadatel zaregistrován na konzulárním oddělení.
  4. Zajišťuje konzulární ochranu v případě zadržení, uvěznění, vážné nehody nebo nemoci a může zasahovat do případů repatriace.
  5. Je pověřené vysvětlit podmínky, za kterých může být v cizině praktikováno volební právo. Organizuje volby a vystavuje plnou moc.