Get Adobe Flash player

Dohody, Memoranda a Smlouvy


Některé smlouvy uzavřené mezi Alžírskem a bývalým Československem byly ratifikovány oběma zeměmi a jsou stále platné.

Platné smlouvy :

1/ Smlouvy z období bývalého Československa
  · Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské    
    demokratické a lidové republiky (Alžír, 9. března 1964)
  · Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské
    demokratické a lidové republiky (Praha, 14. května 1964)
  · Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem
    financí Alžírské demokratické a lidové republiky (Praha, 23. ledna 1981)
  · Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové
    republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy (Alžír, 18. června 1985)
 · Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové    
    republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví ze dne 16. září 1966 změněná výměnou nót ze dne
    19.1. 1995 a 8. března 1995
 · Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické repubiky a vládou Alžírské
    demokratické a lidové republiky (27. března 1972), actualizována novou dohodou uzavřenou 21.
    listopadu 2011
 · Memorandum uzavřené mezi Obchodní a průmyslovou komorou Alžírska a Hospodářskou komorou
    České republiky podepsané v roce 2009 a ustavující obchodní radu

2/ Nové nebo obnovené smlouvy uzavřené s Českou republikou

 · Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
    o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Alžír, 4. února 1981)
 · Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou
    republikou (Alžír, 3. červenec 1985)
 · Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic, ratifikována Alžírskem (ještě neratifikována českou
    stranou) prezidentským dekretem č. 02-124 ze 7. dubna 2002
 · Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské
    demokratické a lidové republiky (21. listopad 2011)

3/ Nedokončené a projednávané smlouvy

 · Memorandum o ustavení obchodní rady uzavřené mezi Obchodní a průmyslovou komorou Alžírska a
    Hospodářskou komorou České republiky a podepsané v roce 2009
 · Dohoda uzavřená mezi hospodářskými subjekty a podepsaná v roce 2010 (alžírský a český svaz
    zaměstnavatelů)

 · Před podepsáním : Dohoda o spolupráci v oblasti obrany

 · V projednávání : Dohoda o zamezení dvojího zdanění a početné odvětvové a specifické dohody
    (archeologie, botanika, archivnictví, veterinářství)