Get Adobe Flash player

Pas

Vystavení, obnovení a prodloužení :
 
Alžírští občané žijící na území České republiky, kteří jsou řádně zaregistrováni na alžírském konzulárním oddělení, mohou požádat o vystavení nebo obnovení pasu.
Nový pas je vydán pouze jeho držiteli, nikoli jiné osobě.

Podmínky pro vystavení, obnovení a prodloužení pasu:

 1. Konzulární registrační karta
 2. Starý pas
 3. Originál platného povolení k pobytu nebo český občanský průkaz
 4. Tři (03) stejné nové fotografie v případě vystavení nebo obnovení pasu
 5. Dvě (02) nové stejné fotografie v případě prodloužení pasu
 6. Potvrzení o zaměstnání nebo jiný doklad o současné profesi
 7. Poplatek dle tabulky  droits de chancellerie
Pas pro nezletilé děti:

Děti starší patnácti (15) let musejí mít povinně vlastní pas.


V obou případech je k vyřízení žádosti potřeba:
 1. Rodný list dítěte, pokud tento dokument není ve složce rodičů.
 2. Povolení otce pro vystavení pasu (formulář je k dispozici na konzulárním oddělení)
 3. Tři (03) nové stejné fotografie v případě vystavení nebo obnovení pasu
 4. Dvě (02) nové stejné fotografie dítěte, pokud bude zapsáno do pasu rodičů
 5. Potvrzení o studiu
 6. Poplatek v hodnotě 1800, - Kč 
Předložení konzulární karty otce nebo matky, pokud je matka hlavní osobou registrovanou na konzulárním oddělení.

Ztráta a poškození pasu:

V případě, že došlo ke ztrátě nebo poškození pasu, je potřeba požádat příslušný úřad o potvrzení o ztrátě, ve kterém je upřesněno místo a okolnosti ztráty. Jestliže došlo ke ztrátě mimo zemi trvalého bydliště, je nutné ihned upozornit nejbližší konzulární oddělení. Poplatek 3000,