Get Adobe Flash player

Národní parky

Alžírsko je jednou z nejkrásnějších zemí světa, kde se snoubí moře s pevninou a příroda s dějinami.

Národní parky byly zřízeny za účelem zachování reprezentativních vzorků přepestré přírody, lesů, rostlin a živočichů, jež představují jedinečnost Alžírska.

Umožňují nacházet a vyhledávat co nejlepší rovnováhu mezi člověkem a přírodou. Tyto oblasti patří k nejvzácnějšímu dědictví odkázanému dnešnímu člověku a budoucím generacím.

Národní parky dnes vznikají na základě nařízení. Chrání tak impozantní rozmanitou a vzácnou flóru, mnoho savců a nepřebrně druhů ptáků v sousedství výjimečně krásných skalních útvarů, historických sídel, zřícenin a skalních kreseb. Každý park má svůj specifický charakter.

Od roku 1983 zřídilo Alžírsko deset chráněných národních parků:


NÁRODNÍ PARK DJURDJURA

DJURDJURAPark zřízený v roce 1983 se rozkládá na 18 500 hektarech uprostřed horské, silně zvlněné krajiny. Je to park zasněžených vrchů, zimních řek a tichých lesů, úzkých průsmyků a hlubokých propastí s údolím, jezerem a náhorními plošinami. Fauna: magoti, orli, divočáci, hyeny skvrnité, sokoli, slavíci, volavky, koroptve...NÁRODNÍ PARK THENIAT EL-HAD

Park o rozloze 3616 hektarů leží tři kilometry od Théniat El-Had na samém jihu pohoří Ouarsenis a uprostřed tellienského Atlasu. Lze se zde procházet nádhernými cedrovými háji a podnikat túry do hor. Pestrou faunu zde zastupují zejména: ježek, zajíc a divoký králík, koroptev, zlatý šakal, cibetka, orel, jestřáb a skřivan...

NÁRODNÍ PARK CHREA

ChreaNachází se na rozloze 26 000 hektarů v srdci pohoří Blideen asi padesát kilometrů jižně od Alžíru. Návštěvníkům nabízí možnost procházek po úzkých pěšinách horského terénu. Mohou zde lyžovat a obdivovat krásu vrcholů a horských hřebenů, opičí potok, „kapradinovou stezku“, tisícileté cedrové háje, ptáky a savce.NÁRODNÍ PARK TAZA

Třísethektarový park mimořádné krásy s lužními lesy a písečnými plážemi leží v oblasti Jijel. Zdejší horská cesta s překrásnými jskyněmi, útesy, propastmi a skalnatým pobřežím představuje pro zdejší kraj obrovský turistický potenciál. Je zde na třicet druhů savců, z lesního ptactva jsou nejpočetněji zastoupeny sýkorky, strakapoudi, volavky a mořské čajky. Nechybí ani plazi. Opravdovým typicky alžírským biologickým pokladem je brhlík, který se dnes ve světě vyskytuje jen vzácně.

NÁRODNÍ PARK EL KALA

Rozkládá se na 80 000 hektarů a představuje mozaiku jedinečného ekosystému, charakterizovaného mokřinami, jež svou pestrostí a složením vytvářejí unikátní komplex v celé středomořské pánvi. Jsou zde nejkrásnější turistické atrakce: Messida a Cap Rosa, sladkovodní jezera Oubeira, solné jezero Mellah a jezero Tonga. Národní park vznikl 23. července 1983 a 17. prosince 1990 se stal chráněnou oblastí zařazenou v kategorii národní dědictví a mezinárodní kulturní biosféra UNESCO.

NÁRODNÍ PARK BELZMA

Tento park v oblasti Batny byl zřízen v roce 1984 a jeho 7600 hektarů se návštěvníkům otevřelo v roce 1992. Je to opravdová přírodní svatyně s esteticky mimořádně zajímavou vegetací, nádhernými údolími, skalnatými stezkami, rozmanitými biotopy, bujnou květenou a různými živočišnými druhy jako například zajíc, králík, šakal...

NÁRODNÍ PARK GOURAYA

Na tisíci hektarů v oblasti Béjaïa nabízí neobyčejně vzácné archeologické bohatství, především opičí vrch, Fort de Gouraya, promenádu Cap Carbon, nádherné útesy.

NÁRODNÍ PARK TASSILI

Tassili2Tento park je od roku 1982 chráněnou památkovou rezervací UNESCO a od roku 1986 rezervací člověka a biosféry. Rozprostírá se na 100 000 hektarů a je vyhledáván zejména pro své archeologické nálezy, skalní kresby, ale také poslední cypřiše, z nichž se dochovalo přes 230 exemplářů v horní části náhorní plošiny, muflony, jimž se dobře daří na strmých srázech, početné gazely a ryby v jezírkách. V parku jsou rovněž tři vesnice saharského typu s domy z kamene a hlíny, s uličkami klikatícími se v prudkém svahu.
NÁRODNÍ PARK AHAGGAR

HoggarJe chráněný pro své archeologické a geologické nálezy mezinárodního významu. Archeologické vykopávky pocházejí z doby před šesti sty tisíci až milionem let a jsou svědectvím prvních projevů pračlověka. Lze zde obdivovat desetitisíce skalních kreseb, dále jeskyně, skalní úkryty i materiály a nástroje, které používal. V parku žijí savci, ptáci, plazi a hmyz.


NÁRODNÍ PARK TLEMCEN

ento park je chráněný od roku 1993 hlavně pro své archeologické a speleologické bohatství, zříceniny Mensourah s dochovanými zdmi, mešitou a historickým jádrem, mešitu Sidi Boumedienne, kaskády a útesy El Aurit a jejich udivující útvary. Je ideálním místem k odpočinku i k výletům. Nacházejí se zde jeskyně neobyčejné krásy a lesy obývané zvěří.