Referendum o revizi ústavy

ALŽÍRSKÁ DEMOKRATICKÁ A LIDOVÁ REPUBLIKA
Národní nezávislý úřad pro volby

OZNÁMENÍNárodní nezávislý úřad pro volby dává na vědomí zahraničním médiím, která si přejí zabývat Referendem o revizi ústavy 1. listopadu 2020, že termín pro obdržení žádostí o prozatímní akreditaci u alžírských diplomatických a konzulárních zastoupení v cizině je stanoven na období od neděle 11. října do čtvrtka 22. října 2020.

Žádost o akreditaci profesionálních novinářů alžírské národnosti nebo cizí národnosti, kteří budou dočasně přítomni v Alžírsku jménem zahraniční právnické osoby jako zvláštní zpravodajové se podává u diplomatické mise nebo konzulárního zastoupení Alžírska v zemi, kde se nachází sídlo zahraniční právnické osoby – zaměstnavatele.

Žádost musí obsahovat následující dokumenty:
  • žádost vystavenou zaměstnavatelem profesionálního novináře;
  • fotokopii profesního průkazu žadatele;
  • dvě (2) fotografie žadatele;
  • formulář žádosti o vízum, řádně vyplněný žadatelem, jenž je k dispozici na webových stránkách diplomatického nebo konzulárního zastoupení Alžírska;
  • formulář žádosti o dočasnou akreditaci k nahlédnutí a ke stažení na webových
  • stránkách nezávislého úřadu https://ina-elections.dz, jakož i na webových stránkách diplomatického a konzulárního zastoupení v zahraničí.